93.764.29.15

Presentació

Benvinguts a la Residència geriàtrica l' Albert ,

El meu nom és Cristina Freixes Gràcia i sóc la gerent i Administradora del centre . Diplomada en Treball Social per la Fundació Pere Tarrés ( Universitat Ramon Llull ) de Barcelona , amb número de col · legiada 8373 . La meva experiència professional en el sector de la geriatria és àmplia pel fet que és un món en què he treballat des de ben jove per motius familiars .
 
La meva inquietud intel · lectual m'ha portat a seguir ampliant els meus coneixements en aquest sector , disposant d'un Postgrau en Direcció i gestió de Residències Geriàtriques de la Generalitat de Catalunya , cursos diversos i diferents tant relacionats amb la gent gran així com la gestió diària del centre en un ampli ventall com poden ser la gestió i resolució de conflictes , el document de les últimes voluntats , la protecció jurídica de les persones vulnerables , etc ..
El centre va ser inaugurat el 27 d'abril de 2007. Té una capacitat total per a 138 places residencials i 50 places de centre de dia . Es tracta d'un centre col · laborador amb la Generalitat de Catalunya ( ICASS ) , amb la qual cosa , disposes d'un nombre determinat de places col · laboradores .

La meva funció com a Gerent i Administradora es basa en dos fonaments bàsics :

- El compliment i desenvolupament del model d'atenció individual a la persona que hem implantat en el centre , exigint un elevat nivell de qualitat que creiem que hem aconseguit en aquest centre i , per tant , seguir superant- en el dia a dia del funcionament de la residència en tots els sentits i per part de tots els professionals sempre en funció de les necessitats individuals de cada usuari .

- El compliment de l'organigrama del centre; hi ha un organigrama molt ben estructurat a la Residència l' Albert dins del qual trobem a tots i cadascun dels professionals i treballadors del centre . La meva funció en aquest cas és tenir constància en tot moment del funcionament de la residència sense haver de mantenir un contacte directe amb els treballadors ja que hi ha altres persones de l'organigrama , com poden ser la directora o coordinadora, que s'encarrega de realitzar aquestes tasques i seria incórrer en un intrusisme per la meva part en el treball que elles desenvolupen . Tan sols en el cas que s'hagués generat un problema , independentment del tipus que sigui, que no poguessin solucionar aquestes treballadores aue són les que em segueixen per sota en l'organigrama , és quan apareix la meva figura com la gestora i resolutòria definitiva del conflicte .

Tanmateix , això no vol dir que no conegui a tots / es i cadascun / a dels treballadors i professionals que tenim en plantilla , al contrari , el meu tracte amb ells és directe qual cosa permet una relació bona per ambdues parts .

Però deixem-nos ja de parlar de la meva figura i el treball que desenvolupament a la Residència l' Albert per centrar precisament en la vida diària del nostre centre . Podria parlar-los en aquesta presentació de totes les instal · lacions , serveis , professionals , etc ... però la descripció dels mateixos ho poden trobar en els banners que es despleguen en els diferents apartats del nostre web. Per tant , m'agradaria fer , en aquest apartat , una presentació dels fonaments , pilars i valors humans en els quals basem l'atenció als nostres usuaris .

Els serveis que oferim a la Residència l' Albert es diferencien de la resta de centres no només en qüestions estructurals o organitzatives sinó en el nostre model d'atenció i en la definició de la bona praxi professional . La nostra qualitat de gestió i atenció ha de ser compatible i complementària .

Durant l'organització de l'organigrama del centre , ens vam reunir a l'equip de professionals per realitzar un feedback sobre els valors i model d'atenció que preteníem oferir al nostre centre. Va ser en aquest moment en el qual es va determinar molt clarament el nostre enfocament de gestió , sent una aposta difícil de portar a bon terme perquè en la majoria de centres i serveis continuen tenint com a objectius únicament l'eficiència organitzativa però estan escassament orientats cap als usuaris . A la Residència l' Albert s'ha apostat des del primer dia en centralitzar els nostres esforços en el Model d'Atenció a la Persona .

La manera de tractar a un usuari suposa un paper molt comú , per als professionals , i habitual en les residències geriàtriques amb el qual pretenem trencar . Per a nosaltres ha suposat un canvi del rol abandonant la idea que el professional és l'únic expert i , en conseqüència , qui ha de prendre en solitari totes les decisions . Per aquest motiu , el nostre personal gerocultor , ha assumit noves competències i , per tant , disposen d'una major qualificació .

Tal com hem dit, és molt important la participació i compromís de tots els professionals i personal gerocultor , els quals , tenen uns objectius determinats : la qualitat en l'atenció i cures dels usuaris , detectar els dubtes i resistències dels usuaris permetent que les expressin i poder abordar-les posteriorment . L'usuari és l'eix motor que harmonitza els sistemes organitzatius dels nostres serveis amb les seves preferències i els seus desitjos .

El respecte a la individualització de les persones , ens ofereix triar en la relació terapèutica perquè els mateixos residents s'impliquin en les decisions relacionades amb la seva atenció . Reconeixem a cada persona com un ésser individual i valuós , per tant , hem de conèixer la seva biografia i tenir-la en compte a l'hora d'afavorir la seva autonomia i interdependència amb el seu entorn social .

Per anar concloent , el Model d'Atenció a la Persona que hem adoptat a la Residència l' Albert , té uns efectes positius en dimensions de qualitat de vida percebuda , millora emocional dels residents, increment de satisfacció de les famílies amb l'atenció dispensada , canvi en la forma de treballar i major satisfacció laboral associada per part dels treballadors d'atenció directa .

Per corroborar tot el aquí exposat, us convidem de bon grat a visitar i conèixer el nostre centre sense cap tipus de compromís i on seran sempre benvinguts .

Els saluda atentament ,

Cristina Freixes Gràcia
Gerent i Administradora

Presentació
Pujar a dalt