93.764.29.15

Departament de mantenimient

    
      


A la residència l' Albert , som tres els treballadors , Santi Bonet , Jose Robles i Raúl Rider . Cal destacar que , el responsable de manteniment així com de pressupostos i proveïdors és el Sr Santi Bonet .

Som un equip que ens encarreguem de tot el manteniment de l'edifici per mantenir una correcta conservació , així com per realitzar tots aquells canvis que millorin les instal · lacions del centre ja sigui pel seu avanç tecnològic , canvi en la distribució d'algunes instal · lacions, etc ...

Perquè el treball de manteniment sigui eficaç , cal un control , planificació del treball i la distribució correcta de les tasques , per aconseguir així una reducció dels costos , temps d'atur dels equips de treball , etc ...

Per executar l'anterior, es realitza una divisió en tres tipus de manteniment :

- Manteniment correctiu : s'efectua quan s'ha produït algun tipus de desperfecte i la seva resolució ha de ser de manera immediata ; canviar una bombeta , arreglar el motor d'un llit hidràulica , etc ...

- Manteniment preventiu : s'efectua per preveure les possibles fallades amb base a paràmetres de disseny i condicions de treball suposades .

- Manteniment predictiu : preveu les fallades en base a les observacions que s'han anat detectant i que indiquen que són incidències que poden ser reiteratives .

Tanmateix , podríem considerar els dos últims tipus de manteniments com un, la qual la línia que els separa és molt subtil .

PUNT DE VISTA ECONÒMIC

Les activitats de manteniment es poden agrupar en tres classes :

- Manteniment directe : s'aplica a l'equip productiu .

- Manteniment indirecte : Comprendre les activitats de modificació o modernització l'equip , instal · lacions del centre , etc ... per evitar o reduir els errors , millorar les condicions de qualitat i millorar la seva vida .

- Manteniment general : abasta tot el treball de manteniment rutinari que s'aplica a les instal · lacions de la residència així com les estructures ( no a l'equip de producció ) .

- Manteniment de neteja : inclou els treballs rutinaris necessaris per conservar el centre en conservar l'edifici en unes condicions de molt bona qualitat, d'higiene i aparença .
 
Manteniment correctiu
Aquest tipus de manteniment pot agrupar-se en dues classes :
- Manteniment rutinari , és la correcció de les errades que no afecten moltes dels sistemes o al funcionament de la residència .
- Manteniment correctiu , s'origina per les fallades de les instal · lacions de l'edifici que requereixen ser arreglats en un termini breu .
 
MANTENIMENT PREVENTIU .

Aquest tipus de manteniment proporciona una sèrie d'avantatges:

- Seguretat , les obres i instal · lacions subjectes a manteniment preventiu operen en millors condicions de seguretat .
- Vida útil , una instal lació té una vida útil molt més gran que la que tindria amb un sistema de manteniment correctiu .
- Cost de reparacions , és possible reduir el cost de reparacions si s'utilitza un manteniment preventiu .
- Inventaris , també és possible reduir el cost dels inventaris emprant el sistema de manteniment preventiu .
- Càrrega de treball , la carda de treball per al personal de manteniment preventiu és més uniforme que en un sistema de manteniment correctiu .
- Aplicabilitat , mentre més complexes siguin les instal · lacions i més fiabilitat es requereixi , més gran serà la necessitat del manteniment preventiu .

S'estima que una sana combinació de manteniment correctiu i preventiu pot reduir els costos en 40 a 50 %. Cal recordar que entre els costos indirectes estan: la pèrdua de prestigi per incompliment de programes de producció i lliuraments , primes per accidents , litigis i demandes , desmotivació a la qualitat i productivitat , etc ...

Així doncs , per poder contactar amb el responsable de manteniment , Santi Bonet , ( proveïdors i pressupostos ) , trucant directament al centre o bé a través del correu electrònic : manteniment@rgalbert.com

Departament de mantenimient
Pujar a dalt