93.764.29.15

Departament de medicina

Doctor Javier Rius Moya , Col · legiat al Col · col · legi de Barcelona amb el n º col · legiat 15.053 .

El terme geriatria se centra en els problemes mèdics del ancians , de la manera que hem descrit . Així mateix forma part d'un cos científic més extens i global que es diu Gerontologia .

Per Gerontologia entenem la ciència que estudia els processos d'envelliment . No es limita a l'estudi de l'home sinó que més aviat és l'estudi de l'envelliment en tots els éssers vius , incloent moltes disciplines com la recerca bàsica o experimental que es pugui ocupar dels aspectes biològics del envellir , fins a aspectes psicològics , sociològics , socials i clínics .

l'esperança de vida en néixer al nostre país , per a un home sobrepassa lleugerament els 80 anys i els 86 per a la dona . Això suposa un nombre d'ancians en els països desenvolupats . A Espanya es tradueix en què la població per sobre dels 65 anys supera el 15% .

Per això requereixen una especial atenció els individus que dins d'aquest grup superen els 80 anys en requerir més atenció mèdica i social . L'envelliment de la població suposa un nou escenari escenari econòmic , cultural , social i assistencial . És cert que la gent gran consumeixen cada més recursos en visites mèdiques , ocupació de llits hospitalaris , despeses farmacèutiques , etc ...

La vellesa s'acompanya d'un major nombre de patiments que moltes vegades coexisteixen alhora. A més l'expressió de les malalties en la gent gran és diferent . Així mateix hi ha una alta freqüència de processos degeneratius com a deteriorament cognitiu, malalties cardiovasculars , càncer , limitacions de l'aparell locomotor . Aquests processos degeneratius establerts de forma crònica i perenne juntament amb la presència de caigudes , accidents o alteracions dels sentits de la vista i oïda porten a un fina comú en molts ancians que és la invalidesa i la dependència .

Com geriatra he de realitzar un procés de diagnòstic de cadascun dels residents per establir un pla d'objectius i cures . , Atenent a totes les dimensions que poden influir en la seva salut :

- Problemes mèdics : a part de tots els problemes mèdics que hagin existit amb anterioritat i que pateix el resident en l'actualitat , cal incloure aspectes com la nutrició , estat dels òrgans dels sentits , salut bucodental , síndromes geriàtriques , etc .. .

- Avaluació de les capacitats funcionals .

- Valoració mental , atenent els problemes cognitius i afectius dels residents .

- Valoració social , atenent la situació i necessitats socials de la persona .

- Participació en l'equip multidisciplinari : suposa la integració del metge dins d'un equip de professionals com les infermeres , fisioterapeutes , terapeuta ocupacional , psicòlegs , educadora social, els quals, de forma coordinada han d'establir un pla d'objectius i cures per a cada resident .

El treball que realitzo a la Residència l' Albert com a professional , tal com he explicat anteriorment , es tracta d'exercir les funcions de la meva professió , metge , en tots els seus aspectes . El desenvolupament d'aquest treball , exigeix ​​una implicació humana i ètica per la meva part envers el resident i també envers els seus familiars .
 
Tanmateix , hem de tenir present la unió que permet una millora important en el feed - back entre resident -metge -equip multidisciplinari - personal gerocultor -família , que garanteix el compliment dels objectius establerts per l'empresa basats en l'atenció individualitzada en la persona .

Per a qualsevol consulta , les famílies poden posar-se en contacte amb mi a través del telèfon del centre o bé per correu electrònic : metge@rgalbert.com

Departament de medicina
Pujar a dalt