93.764.29.15

Departament de treball social

Beatriz Cabezas ( n º col · legiada 7716 - Bcn ) amb e- mail de contacte , direccio@rgalbert.com i
 


Cristina Freixes ( n º col · legiada 8873 - Bcn ) amb e- mail de contacte cristina@galbert.com


Com treballadores socials de la Residència Geriàtrica L'Albert - Tordera , volem detallar les funcions d'un treballador social en una centre de gent gran :
Aconseguir la integració i normalització dels residents en la vida i activitats de la residència .
Aconseguir un sistema de coordinació en l'equip interdisciplinari per tractar els problemes des de diferents perspectives professionals i aconseguir una intervenció global en l'atenció de les necessitats del resident.
Mantenir i promoure la relació del resident amb el seu entorn familiar
Prevenir i intervenir en l'aparició de situacions conflictives en el centre .
Realització d'entrevistes de futurs ingressos.
Recepció del resident al seu ingrés .
Valoració social del resident .
Realització protocol de sortida ( defunció, baixa voluntària ... ) .
Seguiment del període d'adaptació a la residència .
Informar / orientar residents i familiars sobre drets i recursos existents .
Realització d'entrevistes d'intervenció .
Registre d'entrades i sortides
Elaboració d'informes sobre la situació social del resident
Elaboració la part que li correspon del PAI .
Realització entrevistes a familiars .
Fomentar la participació de les famílies en la residència .
Informar les famílies sobre l'adaptació del resident al centre .
Promoure la col · laboració i coordinació amb els professionals del centre .
Establir canals de comunicació amb els serveis socials de la zona .

Departament de treball social
Pujar a dalt